0732009198 | simina@revdepov.ro

Profil antrenor

Cosmin Ciotloș

Cosmin Ciotloș (n. 1983) este lector dr. habil. la Facultatea de Litere a Universității din București, unde susține cursuri de literatură română modernă și contemporană. Comentează actualitatea editorială în rubrica pe de altă carte din Dilema veche. A susținut timp de zece ani rubrica de cronică a revistei România literară. A publicat o antologie a poeziei generației optzeci (Nemira, 2015), o ediție adnotată a poemului Levantul de Mircea Cărtărescu (Humanitas, 2016), un eseu detectivistic investigând opera lui Mateiu I. Caragiale, Elementar, dragul meu Rache (Humanitas, 2017) și un eseu despre poezia generației optzeci, Cenaclul de Luni. Viața și opera (Pandora M, 2021), având la origine teza de doctorat. În 2020, a coeditat volumul de studii Harta și Legenda. Mircea Cărtărescu în 22 de lecturi (Editura Muzeul Literaturii Române). A îngrijit de asemenea, în ediții critice cu suport audio volume de Emil Brumaru, Traian T. Coșovei, Dan Sociu și Magda Cârneci. Dintre premiile cu care cărțile sale au fost recompensate, merită amintite: Premiul pentru Critică Literară al Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj (2019), Premiul „I. Negoițescu” al revistei Apostrof (2021) și Premiul pentru Critică și Istorie Literară al revistei Observator cultural (2022).

Mornin’ Poets

Rost: scrii mai bine poezie, ești inspirat, înveți și te dezveți, experimentezi, discuți cu oameni pasionați ► poezie