0732009198 | simina@revdepov.ro

Profil antrenor

Irina Georgescu

Irina-Roxana Georgescu (n. 29 august 1986) a devenit doctor în filologie (2016) al Universității din București, cu o teză despre influența criticii occidentale asupra criticii literare postbelice româneşti (1960-1980), coordonată de acad. prof. univ. dr. Mircea Martin. În prezent, ține seminarul de literatură română interbelică și postbelică la Literele bucureştene. A obținut premiul Opera prima pentru volumul „Noțiuni elementare” (2018), acordat de Uniunea Scriitorilor din România, volum care a fost tradus în Canada (2020). A debutat în limba franceză cu volumul de poezii „Intervalle ouvert”, apărut la editura L’Harmattan (Paris, 2017), tradus în limba spaniolă de către José Marrero y Castro la editura Puentepalo (2021). Scrie poezie și studii literare în diverse publicații din țară și din străinătate. Din 2020, semnează cronica de film pentru revista „Familia”.

No posts found.